Een warme kring om je heen

De Fonteinkerk is niet een gebouw of een instituut, maar een gemeenschap van betrokken mensen. We geloven niet alleen op zondag maar willen het geloof ook elke dag leven. Onze gemeenschap krijgt vorm in huiskringen. Deze kringen vormen de andere plek waar het hart van onze gemeenschap klopt. De huiskringen zijn de plek waar we onze verbondenheid concreet vormgeven. We zorgen voor elkaar en kunnen groeien in geloof.
Door de huiskringen wordt de Fonteinkerk een plek waar we samen onderweg zijn. Waar we niet alleen mogen horen, maar ook ervaren dat we erbij horen. Op onze eigen manier zijn we goed genoeg. Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren. De Fonteinkerk heeft meer dan dertig huiskringen. Wie mee wil doen is van harte welkom. Ook voor jou vinden we graag een plek waar jij je thuis kan voelen.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan een van onze huiskringen. Vraag gerust meer informatie en/of meld je aan.

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Fonteinkerk heeft de ambitie onze kerkelijke gemeenschap in alle opzichten goed te laten functioneren. We werken in verschillende werkvelden aan Jongerenwerk, inspirerende kerkdiensten, het onderhoud van gebouwen en een gastvrije kerk.
Ook zijn we verantwoordelijk voor een gezonde begroting voor onze activiteiten en zorgen we voor passende diaconale zorg voor wie dat nodig hebben. Via onze website, nieuwsbrief en social media houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten van onze kerkgemeenschap.
Onze gezamenlijke missie is dat we een warm welkom bieden aan iedereen die God wil (leren) kennen en dat iedereen welkom is om in onze verschillende werkvelden een betrokken bijdrage te leveren.

 

Veilige plek

De gemeenschap  van de Fonteinkerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen conflicten, misbruik en zorgen voor.
Wij, Corine Feenstra en Johan Prins zijn vertrouwenspersoon van de Fonteinkerk. Iedereen kan bij ons terecht als hij zijn verhaal kwijt wil, of vragen heeft over dingen die hij of zij heeft meegemaakt en te maken heeft met veiligheid. Na elke dienst staan wij klaar om met je te bidden of voor een persoonlijk gesprek.

 

© 2019 - 2024 · Fonteinkerk Buitenpost · Disclaimer · Ontwerp en Ontwikkeling Custard On & Offline Communicatie
·